Publicerat: 2024-04-25 10:40:13

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Harm Reduction Group AB: Harm Reductions styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i Harm Reduction kallas till årsstämma torsdagen den 30 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av ordförande Claes Holmberg samt ledamöterna Erik Elnes, Espen Andersen, Arve Egil Håbjørg och Andreas Eriksson.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 163,5 miljoner och högst 654 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Harm Reduction Group AB