Publicerat: 2024-04-25 10:18:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PExA AB: Åsa Wheelock avböjer omval till styrelsen i Pexa

Aktieägarna i medicinteknikbolaget Pexa kallas till årsstämma onsdagen den 29 maj i Göteborg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Åsa Wheelock avböjer omval till styrelsen. Hon kommer framöver verka som vetenskaplig rådgivare åt bolaget och i den rollen stå till ledningens och styrelsens förfogande.

Omval föreslås av ordförande Claes Holmberg samt ledamöterna Anna-Carin Olin, Roy Jonebrant, Björn Dahlöf och Martin Malmström.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om PExA AB