Press release from Companies

Publicerat: 2024-04-25 10:30:00

Carbiotix AB: Carbiotix tecknar det första NutraCycle-avtalet med en ledande nordisk producent av växtbaserad mat och dryck

Carbiotix (publ) ("Carbiotix" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har tecknat sitt första NutraCycle gemensamt utvecklingsavtal (JDA) med en ledande nordisk producent av växtbaserad mat och dryck. JDA följer på en framgångsrik förstudie bestående av verifiering i både laboratorie- och pilotskala av en ny Carbersol-process och prebiotika. Den gemensamma utvecklingsfasen kommer att omfatta processutveckling, processteknik och produktformuleringsarbete och kommer att genomföras inom de närmaste 6 månaderna med målet att fatta beslut om att bygga en Carbersol-process.

NutraCycle är en distribuerad upcycling-tjänst som nyligen lanserats av Carbiotix. Tjänsten riktar sig till växtbaserade livsmedels- och dryckes-, ingrediens- och foderproducenter som är intresserade av att kostnadseffektivt tillverka sina egna Carbersol-komplex lösliga prebiotiska fiber ingredienser på plats från sidoströmsprodukter som vanligtvis skickas till djurfoder eller slängs. Dessa prebiotiska ingredienser kan användas för att berika nya och befintliga mer hälsosamma produkter eller säljas utanför anläggningen, och de sidoströmar som är kvar växer i värde. NutraCycle-tjänsten minskar också behovet av tillsatt socker, texturer modifiering och andra tillsatser, och kan i vissa fall höja värdet på sidoströmsprodukten från Carbersolutvinningen genom exempelvis en koncentrerad mängd protein för ytterligare produktberikning.

Carbiotix tillhandahåller en helhetslösning från början till slut när det gäller att utveckla en lämplig process för att extrahera Carbersol och andra aktiva ingredienser, karakterisera och validera prebiotika, processteknik, produktformuleringsarbete och driftsoptimering. Arbetet är uppdelat i tre faser; förstudie, gemensam utveckling och servicesupport genom royalty och serviceavtal.

Fördelarna med NutraCycle-tjänsten är många och inkluderar bland annat högre prissättningskraft, nya intäktsströmmar, lägre kostnader för råvaror, effektivare användning av råvaror och högre värderade restprodukter. Syftet med NutraCycle-tjänsten är att hjälpa till att framtidssäkra ett företag, öka konkurrenskraften, förbättra hälsan hos en produktportfölj och människor och helt enkelt erbjuda en mer hållbar upcycling-modell än den nuvarande modellen för centraliserad upcycling.

Erik Deaner, VD för Carbiotix, kommenterar:
"Jag är mycket glad över att kunna meddela att Carbiotix har nått en viktig milstolpe och tecknat sitt första NutraCycle JDA med en ledande växtbaserad nordisk livsmedels- och dryckesproducent med växande globala ambitioner. Detta JDA både demonstrerar och validerar det potentiella intresset för NutraCycles tjänst och affärsmodell och hjälper till att positionera Carbiotix som en värdeskapande teknikleverantör på 5 miljarder euro-marknaden för livsmedels- och foderrelaterade prebiotiska ingredienser. (1)

NutraCycle är en viktig tjänst för Carbiotix eftersom den öppnar upp en mycket större marknad för Carbersol, exponerar Carbiotix för den växtbaserade livsmedels- och dryckesmarknaden på 24 miljarder euro och ger en kostnadseffektiv lösning för att skala upp Carbersol från olika sidoströmsprodukter och öka dess exponering för konsumenter. Vi kommer att aggressivt marknadsföra NutraCycle-tjänsten under vårt mässschema 2024 och ser fram emot att påbörja en pipeline av förstudie- och gemensamma utvecklingsprojekt under de kommande månaderna och åren. (2)

Jag ser också fram emot att slutföra det nuvarande gemensamma utvecklingsprojektet inom de närmaste 6 månaderna och gå vidare med byggandet och driftsättningen av Carbersol-processen. Detta första JDA kommer att ge viktiga lärdomar som gör det möjligt för oss att effektivisera och påskynda alla NutraCycle-faser och är utgångspunkten för en av de viktigaste fördelarna med NutraCycles distribuerade upcycling-tjänst; en kontinuerlig förbättring av alla Carbersol-processer och förstärkta kundprodukter genom att utnyttja den kollektiva kunskapen och erfarenheten hos alla NutraCycle-kunder."

Denna information är sådan information som Carbiotix AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024.

Framåtriktade uttalanden
Detta meddelande innehåller framåtblickande uttalanden, bestående av subjektiva antaganden och prognoser för framtida scenarier. Förutsägelser för framtiden gäller endast från och med det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsarbete inom biotekniksegmentet, förknippade med risk och osäkerhet. Med detta i åtanke kan det faktiska utfallet komma att avvika väsentligt från de scenarier som beskrivs i detta pressmeddelande.

För ytterligare information:
Carbiotix AB
Erik Deaner, VD
Tel: +46 (0)738 67 30 85
E-post: erik.deaner@carbiotix.com

Carbiotix AB (CRBX) (www.carbiotix.com) är ett prisbelönt bioteknikföretag som är banbrytande inom mikrobiomvård genom en portfölj av prebiotiska modulatorer, upcycling-tjänster och diagnostiska testtjänster.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Carbiotix AB