Published: 5/15/2024 9:03:22 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Cyclezyme AB: Små resultatförändringar för Cyclezyme

Bioteknikbolaget Cyclezyme redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0). Övriga intäkter uppgick under kvartalet till 0,3 miljoner kronor (0,08).

Resultatet före och efter skatt, samt rörelseresultatet var -0,4 miljoner kronor (-0,9).

Resultat per aktie uppgick till -0,20 kronor (-263,68).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,7 miljoner kronor (-0,9).

Likvida medel uppgick till 4,8 miljoner kronor (1,0).

Under kvartalet har bolaget färdigställt sitt laboratorium för att stödja utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning som innebar en investering om 0,3 miljoner kronor. Investeringen gjordes i slutet av 2023.

Efter periodens slut har ordförande Leif Nilsson meddelat att han inte ställer upp för omval på grund av andra engagemang. Han kommer att kvarstå i en rådgivande roll. Man har även presenterat sin plaståtervinningsteknik inom Reach-programmet i Silicon Valley mellan 15-19 april.

"Det är med en känsla av glädje och framtidshopp jag reflekterar över våra framsteg under det första kvartalet 2024 hos Cyclezyme AB. Vårt engagemang i att driva utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning framåt har aldrig varit mer relevant med tanke på dagens miljöutmaningar och ny lagstiftning. I takt med att vi utvecklar vår teknologi, fortsätter vi att blicka framåt mot de möjligheter och utmaningar som formar framtidens plastindustri", skriver vd Peter Falck.


Cyclezyme, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,4 -0,9
Resultat före skatt -0,4 -0,9
Nettoresultat -0,4 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,20 -263,68
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,7 -0,9
Likvida medel 4,8 1,0 380,0%

Read more about Cyclezyme AB